19 August 2005

Holsen-slekten

2GGF Ole Antonsen Holsen (1808 - 1864) og 2GGM Helene Rasmusdatter Husetuft (1815 -1887).

En politisk aktiv familie med verv i kommune, fylke og stat: Ole Antonsen Holsen var stortingsmann 1845 - 1854, han var oldefar til Leif O. Holsen (vara-stortingsmann 1973 - 1981) og grandonkel til Gjert Martinus Markvardsson Holsen (stortingsmann 1889 - 1897 og 1903 - 1912). Gjert Holsen var far til Andreas Gjertson Holsen (ordfører i Førde 1934 - 1940).

Kilder:

06 June 2005

Hjelle-slekten

6GGF Truls Pedersson fikk bygsel på Hjelle i Førde i 1681. I Førde bygdebok II under Hjelle antydes det at han kom fra Hornnes. Under Hornnes opplyses det at sogneprest Peder Jørgenson Finde, som også var en betydelig jordeier i Sunnfjord, hadde en sønn Truls, født rundt 1652. Men noen sønn Truls finnes ikke i arkivmaterialet om Peder Finde. Det var imidlertid Finde som eide gården på Hjelle som Truls fikk bygsel på, så det må ha vært kontakt mellom Truls og presten. Kan Truls være en uekte sønn av Finde?

Debatter:

Kilder:

27 May 2005

Mechlenborg-slekten

7GGM Sofie Amalie Mechlenborg (ca 1662 - 1699), datter av Willum Mechlenborg (1615 - 1677) og Isabella de Briere (ca 1619 - 1676)

Debatter:

Kilder:

Skram-slekten

GGM Christianne Elisabeth Skram (1853 - 1936), datter av John Skram (1819 - 1898) og Ingebor Hals (1822 - 1903)

Debatter:

Kilder:

Drabitius-slekten

7GGF Knut Drabitius (1671 - 1741), sønn av Hans Drabitius (1642 - 1705) og Bothilda Leyrdal (ca 1646 - ca 1694)

Debatter:

Kilder:

Zinche-slekten

4GGM Anna Dorthea Zinche (ca 1769 - 1839), datter av Johann Christopher Zinche (1725 - 1790) og Maria Füiren (1732 - 1803)

Debatter:

Kilder:

Grüner-slekten

6GGM Margretha Grüner (1688 - >1732), datter av Peter Grüner (1656 - 1695) og Sofie Amalie Mechlenborg (ca 1662 - 1699)

Debatter:

Kilder: